Greetje Brouwer is Psychologisch en Spiritueel Astroloog en Tarotist.

In haar consulten maakt zij persoonlijkheidsprofielen, geboortehoroscopen, actuele horoscopen, baby- en kinderhoroscopen.

Deze gebruikt zij tijdens de coaching & counseling  voor bijvoorbeeld beroeps- en studiekeuze, relaties en werkgerelateerde problemen.

Over haar werk geeft zij ook regelmatig cursussen, lezingenworkshops, heeft ze een aantal korte films gemaakt, houdt ze een blog bij en zijn een aantal interviews met haar gepubliceerd.

De medelevende Vissen

DE ZON STAAT IN HET TEKEN VISSEN tot het begin van de lente op 21 Maart. Vissen behoort tot het element water en is een van de meest sensitieve tekens van de dierenriem. Muziek of een andere vorm van creativiteit speelt vaak een belangrijke rol in het leven van de Vissen. Bovendien beschikt Vissen over een goed inlevingsvermogen wat hen geschikt maakt voor allerlei huplverleningsvormen. Het teken Vissen is het laatste teken van de dierenriem en vormt hiermee de laatste fase van de ontwikkelingsweg door de 12 tekens van de dierenriem. In dit teken worden de ervaringen van de afgelopen cycli gefilterd tot de essentie overblijft!  LOSLATEN EN OVERGAVE zijn dan ook de belangrijkste thema's samen met DIENSTBAARHEID. Onder invloed van Neptunus, de planeet die bij dit teken hoort, kunnen Vissen nog weleens de dingen door een roze bril bekijken en zodoende de realiteit uit het oog verliezen. Neptunus werpt nogal eens een nevel op en maakt dromerig. Hun hang naar creativiteit kunnen we herkennen in de vele kunstenaars die onder dit teken geboren zijn. Deze week komt Neptunus in een samenstand met de Zon en zouden we het zicht op de werkelijkheid wel eens kunnen verliezen, maar aan de andere kant kan het ook de Intuïtie aanzwengelen en de weg naar Spiritualiteit openen. Laten we in dit JAAR VAN DE BALANS proberen de energieën in evenwicht te brengen en zowel het vrouwelijke als het mannelijke te integreren, zodat we van de overwegend patriarchale maatschappij overgaan naar een gelijkwaardige maatschappij!