Greetje Brouwer is Psychologisch en Spiritueel Astroloog en Tarotist.

In haar consulten maakt zij persoonlijkheidsprofielen, geboortehoroscopen, actuele horoscopen, baby- en kinderhoroscopen.

Deze gebruikt zij tijdens de coaching & counseling  voor bijvoorbeeld beroeps- en studiekeuze, relaties en werkgerelateerde problemen.

Over haar werk geeft zij ook regelmatig cursussen, lezingenworkshops, heeft ze een aantal korte films gemaakt, houdt ze een blog bij en zijn een aantal interviews met haar gepubliceerd.

De Vrouwelijke Energie

In oude culturen deelden vrouwen hun kennis en wijsheid met elkaar bijvoorbeeld op het gebied van kruiden en natuurgeneeskunde. De wijze vrouwen stonden in hoog aanzien. Deze wijsheid werd weer doorgegeven aan de jongere generatie zodat er niets van verloren ging en de verbondenheid met elkaar was sterk.

Maar hoe geven wij vrouwen daar heden ten dage vorm aan? Mede door de individualisering en de snelheid van de maatschappij is er nauwelijks meer sprake van overdracht van wijsheid en levenservaring. Voor de jongere generatie vrouwen is het meer een kwestie van overleven dan leven door issues als: carrière maken, een fijne relatie hebben, een goede moeder zijn en ook nog een dynamisch sociaal leven leiden. Ze moeten zoveel en willen alles.

Dat roept logischerwijze spanningen en stress op wat gemakkelijk kan ontaarden in burn out klachten en depressie. Mede daarom is het belangrijk dat we op het maatschappelijk vlak naar een bewustzijnsomslag gaan. Vanuit die materiële druk meer naar het ontwikkelen van zelfkennis, talenten en intuïtie. We groeien toe naar de energie van het Waterman principe waarin de verbondenheid met elkaar en het samenwerken steeds belangrijker wordt terwijl het belang van de hiërarchische structuur steeds minder wordt. Dit nieuwe bewustzijn is gebaseerd op dienstbaarheid , vrijheid en gelijkwaardigheid vanuit het besef dat elke persoon op zich uniek is en we in samenwerkingsverband meer kunnen bereiken dan alleen. Als we onze talenten en kennis bundelen, delen, uitdragen en overdragen kunnen we veel bereiken.

Ter illustratie deze 2 kaarten uit de Voyager Tarot: De Kuan Yin, die de de Chinese moedergodin vertegenwoordigt op de kaart de Ster laat haar licht stralen over anderen. De Kuan Yin met haar compassie, liefde en vergeving is dienstbaar aan het grotere geheel. De Guardian op de andere kaart roept op om onszelf te beschermen tegen negatieve gedachten, verwarring, tunnelvisie en desillusie. De Guardian nodigt uit tot het slijpen van onze diamant tot een briljant zodat alle facetten kunnen schitteren en we onze talenten kunnen verbinden met elkaar, zowel jong als oud!