Greetje Brouwer is Psychologisch en Spiritueel Astroloog en Tarotist.

In haar consulten maakt zij persoonlijkheidsprofielen, geboortehoroscopen, actuele horoscopen, baby- en kinderhoroscopen.

Deze gebruikt zij tijdens de coaching & counseling  voor bijvoorbeeld beroeps- en studiekeuze, relaties en werkgerelateerde problemen.

Over haar werk geeft zij ook regelmatig cursussen, lezingenworkshops, heeft ze een aantal korte films gemaakt, houdt ze een blog bij en zijn een aantal interviews met haar gepubliceerd.

Blog

2022 Het jaar van zoeken naar verbinding

2022 is bij elkaar opgeteld een 6. De kaart LOVERS omarmt de oppositie, de polariteit die in elk van ons zit en ook in de maatschappij nu sterk aanwezig is...

In ieder van ons schuilt een mannelijke en vrouwelijke kant waarin we een balans moeten zien te vinden. Zo ook in deze grotendeels patriarchale maatschappij die o.a. bestaat uit het uitdragen van autoriteit, oorlogen om macht en geld, opgelegde regels en het doordrukken van wetten. Wanneer er meer vrouwelijke energie, zoals luisteren naar elkaar, begrip tonen voor elkaars standpunten zonder het met elkaar eens te hoeven zijn, omkijken en zorgen voor elkaar, wanneer die energie instroomt zal de maatschappij meer in balans komen.

2022 opgebouwd is uit maar liefst 3 keer een 2 en 1 keer een 0 geeft aan dit jaar meer naar binnen te keren om bij je eigen wijsheid te komen. Door de stilte op te zoeken je eigen waarheid te vinden, niet om je eigen mening door te drukken maar als fundament voor jezelf. Op je eigen intuïtie vertrouwen en emotioneel zelfvoorzienend te worden. Dit zijn allemaal Yin oftewel vrouwelijke eigenschappen.

In 2022 zullen we continu met keuzes maken geconfronteerd worden. Vaak heel verwarrend maar uiteindelijk zal er vanuit chaos helderheid ontstaan. Dit kan een nieuw begin in denken betekenen. De komende jaren staan kosmisch gezien in luchttekens die over ideeën en het nieuwe denken gaan. De LOVERS gaat over over de wet van eenheid door polariteiten in liefde te omarmen. Wees begaan met anderen maar behoud je eigen integriteit. Uiteindelijk zullen we naar Uniciteit in diversiteit gaan wat het Waterman principe is voor een nieuw tijdperk!
 

Van een industriële maatschappij naar een digitale maatschappij

Een overgangsfase waarin we nu zitten gaat altijd gepaard met chaos en verwarring. Welke wegen worden er ingeslagen? In de transitie naar het Waterman tijdperk zal de technologie een nog grotere vlucht nemen en komen we steeds meer in een digitale wereld terecht.

Natuurlijk biedt dat voordelen zoals briljante innovatie op allerlei gebied maar de valkuil is dat we in een Control maatschappij terecht komen waar nu al de eerste signalen naar wijzen...

Een maatschappij waarin de burger nauwelijks meer inspraak heeft werkt polarisatie in de hand en bij steeds meer systemen komt naar voren dat transparantie ver te zoeken is. Uiteindelijk willen we toch een betere wereld voor iedereen waarin de fundamentele mensenrechten gerespecteerd worden?

De tendens naar rebellie is ook een Waterman kenmerk evenals het zich verenigen in groepen gelijkgestemden. Tijdens de vele demonstraties zien we groepen tegenover elkaar staan. Vaak autoriteit versus burger. 

In dit jaar 2021 komen een paar belangrijke Waterman planeten een aantal keren in een spanningsaspect met elkaar te staan en dat zou kunnen betekenen dat niets gaat zoals gepland! Flexibiliteit is dan ook vereist om doelen bij te stellen en bij al deze plotselinge veranderingen is het de kunst om in balans te blijven door met een kalme geest alles op een objectieve manier te bekijken ( Waterman eigen).

Ook speelt Astrologisch momenteel heel sterk het thema WAARHEID. Wat is waar en wat niet? Ga zelf onderzoek doen door informatie te verzamelen, luister naar de “wijsheid” van verschillende groeperingen om daarna je eigen mening te vormen.

Dat is jouw WAARHEID !
 

Trots op mijn diploma!

De Therapeutische Evolutionaire Astrologie gaat over de evolutie van de ziel door vele levens heen. Door je dit bewust te worden begrijp je wat het doel van je leven is op zielsniveau. Wat is de essentie van je bestaan en met welke levenslessen en thema’s heb je te maken?


Door middel van de Evolutionaire Astrologie krijg je een verdieping in je bewustzijnsontwikking waardoor je de samenhang van de dingen die op je pad komen beter leert te begrijpen en te hanteren. Hierdoor ontdek je wie je “wezenlijk” bent en kom je thuis bij jezelf…


 

2021: Het jaar van de hogepriester de nummer 5

Misschien zullen we dit jaar opnieuw moeten beginnen met iets waarvan we het verloop nog niet kunnen overzien maar waarvoor we onze intuïtie als leidraad nemen en op onze “eigen” wijsheid vertrouwen. 

Het getal 5 staat voor verandering.

Het komende jaar zal ons testen hoe we meester kunnen worden over ons eigen leven door de ervaringen die we in dit “ongewone “ leven in lockdown hebben opgedaan te verwerken. De Hogepriester staat voor de levenslessen die tot innerlijke groei moeten leiden. Het gaat over zingeving. Wat is de zin van je bestaan? Ben je je bewust van je talenten. En hoe ze te ontwikkelen zodat je ze kunt inzetten?

Het getal 5 gaat over de elementen: vuur, lucht, aarde, water EN het 5e element ether, dat volgens Plato en Aristoteles het bezielende element is, het wezenlijke niet materiële element. En dat is de grote uitdaging voor 2021. Wat is de bezieling in ons leven? Waar gaan we voor?

De Hogepriester gaat ook over communicatie in een open dialoog met respect voor andermans meningen. Tevens staat deze kaart voor familie. Het is goed om terug te gaan naar je kindertijd. Naar kwesties die nog opgelost moeten worden om innerlijke vrede en emotionele veiligheid op te bouwen in onszelf.

In 2021 is drastische verandering het enige wat zeker is. Veranderingen in politieke systemen, geloofsystemen, geldsystemen, gezondheidsystemen en machtsystemen. Tegenhouden heeft geen zin. Soms is het goed om op de golven mee te bewegen!

Ik wens iedereen veel wijsheid in 2021!

Een uitzuiveringsproces!

Wat onlangs pijnlijk werd blootgelegd is dat de hele rechtsstaat, inclusief kabinet en verantwoordelijke ministers, heeft gefaald in de toeslagen affaire! Het zoveelste trieste voorbeeld van de werking van de planeet Pluto in het teken Steenbok (sinds 2008). Pluto haalt de onderste steen naar boven van dat wat niet deugt aan systemen en autoriteitskwesties van een op bureaucratie vastgelopen maatschappij! (waar het teken Steenbok o.a over gaat)

Het gif moet eruit en dat vereist uiteindelijk een totale reorganisatie, een nieuwe structuur waarover ik begin dit jaar al schreef. De geboorte van een nieuw systeem dat past in een nieuwe tijd. Een systeem wat dienend is voor de burger i.p.v. uitgeknepen te worden door regels en wetten. Want dit systeem is een fabriek geworden zonder een greintje medemenselijkheid.

Maar er gloort licht aan de horizon! Het leven komt en gaat in cycli en een nieuwe, zeer belangrijke, planetaire cyclus begint op de dag van de Winterzonnewende. Op 21 december 2020 komen de planeten Jupiter en Saturnus vanuit Steenbok samen in het begin van het teken Waterman te staan. Deze zeldzame stand staat symbolisch voor grote veranderingen in onze economie en manier van leven. Van de zware aarde naar het luchtige van Waterman, want we krijgen een cyclus in het element lucht voor een lange tijd waarbij Pluto zich in 2024 voegt. Nieuwe energieen met een hogere trilling krijgen de kans om door te breken waardoor het mogelijk wordt om oude ballast af te gooien.

De Corona crisis kunnen we als een katalysator beschouwen om te breken met het patriarchale systeem en versneld te bewegen naar de nieuwe Watermantijd. Dit is een transformatie proces voor iedereen en de wereld. Een uitzuiveringsproces, een tijd van reflectie over de vraag: hoe kunnen we onze individuele talenten inzetten ten dienste van de maatschappij?

Het effect van deze planetaire constellatie kun je op persoonlijk niveau terugvinden als de aanzet om dat te doen waarvoor je bestemd bent in dit leven. Om keuzes te maken die bij je passen en vanuit nieuwe waarden prioriteiten te stellen! Daarbij is de Astrologie een geweldig instrument om jezelf wezenlijk te leren kennen en op jezelf te leren vertrouwen!

Ik wens jullie fijne rustige feestdagen met diegenen die je dierbaar zijn !

Van reset, via reflectie, naar restart

Of we nu willen of niet, de Corona crisis is een keerpunt in onze economie en daarmee in ons bestaan. We hebben de tijd gehad om na te denken over de wezenlijke dingen in het leven waar het om gaat. De sociale afstand brengt ons niet dichter bij de ander maar wel bij onszelf.

Het jaar 2020, ik schreef er al eerder over, is het jaar van de grote transitie naar een nieuwe maatschappelijke structuur. We zullen afscheid moeten nemen van een generatie en van een systeem dat doelbewust toewerkte naar meer groei, meer geld, meer bezit, meer consumptie, meer macht, meer meer meer... Dat heeft natuurlijk ook welvaart gebracht maar ook welzijn?? Het zou aan te bevelen zijn als we meer kennis zouden opdoen over hoe de natuurwetten werken, die respecteren en inzien dat het leven niet altijd maakbaar is.

Alles wat onderdrukt of genegeerd is geweest komt naar boven in de vorm van demonstraties. Of het nu gaat om een andere huidskleur, seksschandalen, pedofilie, vrouwen in het algemeen, middelen van bestaan of klimaat. Dit en nog veel meer is onderdrukt geweest door sociale, culturele, religieuze conditionering en moet collectief geheeld worden.

Een nieuwe generatie gaat het overnemen. Een generatie die vanuit innovatieve ideeën, nieuwe inzichten en idealen in een gelijkwaardig samenwerkingsverband gaat werken aan een nieuwe wereld met een nieuwe economie waarin kennis, saamhorigheid en vakkundigheid een grotere rol gaat spelen dan materieel bezit. Misschien een economie die kleinschaliger en meer zelfredzaam is...

Er zullen veel banen verdwijnen, wat heel moeilijk zal zijn voor veel mensen maar nu is het de tijd om je volledige potentieel aan te boren. Een heroriëntatie op jezelf! Misschien door omscholing iets vinden wat beter bij je past? Wat een betere balans brengt in werk en gezin, welzijn en welvaart om straks gezonder en minder gestresst verder te gaan? Jezelf de vraag stellen: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik werkelijk nodig?

Deze periode is een leerproces voor ons allemaal en we zullen met elkaar ons eigen bijzondere steentje moeten bijdragen aan een wereld waarin natuur, mens en dier meer in balans komen! De Astrologie kun je als een helder, diagnostisch middel gebruiken om aan jezelf te werken maar ook om de tijdgeest waarin we leven beter te begrijpen. 

De spiraal als levenscyclus

De spiraal is een oud symbool van de levensreis. Van diepte en hoogtepunten, van neergang en groei, van de reis naar binnen tot de kern en van de weg naar buiten met de opgedane levenswijsheid.

Deze crisis kenmerkt de weg naar binnen.

De mensheid gaat momenteel door een grote verandering heen die hopelijk gaat leiden tot evolutionaire groei. Het is een tijd van heroriëntatie en herverdeling om productiviteit, consumptie, geld verdienen en stress weer in een nieuwe balans te brengen zodat het ecologische systeem ook weer in evenwicht komt. Want wij zijn gestresst, de dieren zijn gestresst en de natuur is gestresst. We zijn out of tune geraakt.

Deze tijd waarin de wereld tot stilstand is gekomen kunnen we, hoe ellendig het ook is voor velen, beschouwen als een corrigerende fase en om vanuit een breder perspectief systemen te analyseren of ze nog wel werken...

We gaan opnieuw aan de onderhandelingstafel zitten en komen vanuit onze eigen unieke inzichten, benadering en creativiteit weer terug in de maatschappij met een ander globaal bewustzijn. Want is het de bedoeling van ons bestaan om alleen maar te produceren en te consumeren?

Velen onder ons zijn zich in thuis-isolatie aan het bezinnen. We maken de balans op tussen gezondheid, welzijn en economie. Wat is de betekenis van mijn bestaan en wat zijn mijn mogelijkheden voor de toekomst? Dit zijn juist vragen die opkomen als we geconfronteerd worden met sterfelijkheid en kwetsbaarheid. En het zijn grote beslissingen die bepalend zijn voor de rest van ons leven.

Observeer, onderzoek, ontdek, leer en vooral: leer jezelf kennen! Weet wie je bent ,wat je kunt en wat je mogelijkheden zijn in een toekomst met elkaar... Misschien moet je nieuwe bronnen van inkomsten aanboren maar de mens is tot ongelooflijk veel in staat. Juist in crisistijd komt er veel creativiteit naar boven.
Je eigen unieke talenten maken je waardevol en kunnen leiden tot nieuwe inkomsten misschien vanuit een andere bron. Dit is een tijd van heroriëntatie op jezelf. Jezelf opnieuw uitvinden.

Wil je meer weten hoe je dit zou kunnen doen? Lees verder op deze website!

Als de integriteit ver te zoeken is dan zal er veel moeten veranderen!

Van de zwaarte van de aarde (Steenbok) naar het luchtige licht van de Waterman.
We zullen wat afstand moeten nemen om het geheel vanuit een ander perspectief te leren zien. Zodat we een overview krijgen en tot het besef komen dat alles met elkaar verbonden is.
Voor de grote transitie die de komende jaren plaats gaat vinden zijn de zaadjes geplant. 
Deze kaart van de Bibliotheca Philosophica Hermetica brengt het hele proces in beeld. 
De oude koning, die de verpersoonlijking symboliseert van de oude machtsstructuren, autoriteiten die niet meer integer zijn en instituten die niet meer functioneren moet vervangen worden zodat er een nieuwe spirituele regeneratie kan plaatsvinden.
De oude koning zakt weg in het moeras van de materie en wordt herboren als jonge koning die straalt vanuit nieuwe spirituele krachten met de vredesduif op de aardbol...

Vrouwenemancipatie 100 jaar!

Als eerste leerling op het Chr.Lyceum in Dokkum schreef ik rond 1965 een werkstuk over de emancipatie van de vrouw, een onderwerp wat me toen al bezighield. Niemand (die mij goed kende) verbaasde het dan ook dat ik een aantal jaren als enige vrouw in een mannenwereld werkte.

Het vrouwenquotum staat nu op de politieke agenda maar we moeten nog afwachten of dit het gewenste resultaat oplevert!

Een persoon, man of vrouw, die de beste kwaliteiten heeft hoort op een functie aan de top te komen.
Daarvoor hoeft de vrouw OMDAT ze vrouw is geen voortrekkersrol te krijgen. Ze hoeft ook niet “one of the guys” te worden, maar om haar kwaliteiten als mens en bestuurder gekozen te worden.

Emancipatie gaat over gelijkwaardigheid!

Dat daarvoor hiërarchische mannelijke bolwerken doorbroken dienen te worden lijdt geen twijfel! Het wordt inderdaad tijd dat er een evenwicht komt tussen mannelijke en vrouwelijke energie, ook in het bedrijfsleven. Maar of je dat met een quotum bereikt ?

Een nieuwe structuur

2020 wordt een belangrijk jaar. Het luidt het einde van een tijdperk in! Het einde van het patriarchaat wat niet zomaar de macht overgeeft. Want terwijl oude patronen, de oude economie niet meer werkt proberen ze de nieuwe wereld tegen te houden door angstvallig vast te houden aan de hiërarchie van macht, invloed, geld en roem.
Maar met zo’n belangrijk planetair accent op het kardinale aardeteken Steenbok komen de instituten, autoriteitskwesties en financiële thema’s met alles wat daarmee te maken heeft zoals politiek, banken, beurzen, IMF etc. sterk onder druk te staan.
De maatschappij wordt getest en opnieuw gestructureerd.

Het getal 2020 is samengesteld uit 2 keer 2 en 2 nullen. 2 plus 2 is 4.
Het getal 4 van de Keizer gaat over de materiële wereld, regels, wetten, structuur en begrenzen. Het getal 0 staat voor een nieuw begin .Alles is mogelijk maar we zullen opnieuw moeten beginnen. Het getal 2 van de Priesteres gaat over de wijze vrouw die in de hectiek van deze maatschappij de rust neemt om te reflecteren, om te luisteren naar haar intuïtie en daarop te vertrouwen.
Het is een vrouwelijke energie die aanzet tot een nieuwe golfbeweging van WETEN naar WIJSHEID en omgekeerd zodat beide geïntegreerd kunnen worden! De vrouwelijke energie wordt belangrijker.

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel. Door ons innerlijk werk goed te doen dragen we bij aan de evolutie van de mens. We zullen eigen autoriteit moeten nemen om volwassen te worden. De hiërarchie van het patriarchaat brokkelt af... 
Als een ui die afgepeld wordt gaan we ons ontdoen van alles wat niet meer past en komen zo bij onze kern, onze bron. We stappen in het licht van het nieuwe Watermantijdperk en laten zien wie we werkelijk zijn. We zijn allemaal uniek en kunnen in onze eigen uniciteit een bijdrage leveren aan de maatschappij.

De wereld zal zich in snel tempo verder digitaliseren en ook de technologie en innovatie zal zich in rap tempo voortzetten. Het is DE TIJD voor heroriëntatie en herstructurering . Wij maken de geboorte mee van een NIEUW TIJDPERK! Dat kunnen we eng en onzeker vinden maar ook uniek en gaaf!

Ik wens jullie een zinvol nieuw jaar!

Laat je masker vallen!

De Zon is het teken Schorpioen ingegaan. Schorpioen is het teken van transformatie. Dat zie je ook in deze fase van de seizoenen. Het proces van transformatie versnelt nu in de natuur.

Niet alleen de Zon staat in de Schorpioen maar ook de planeten Mercurius,Venus en Maandag de Nieuwe Maan. Dit accent op Schorpioen geeft de aanzet om diep in onszelf te duiken tot in de donkerste hoeken van de ziel en de confrontatie aan te gaan met onszelf.

Dit groepje planeten staat in oppositie met de planeet Uranus, de planeet van de doorbrekende kracht. Uranus gaat over ons onbewuste, over plotselinge schokkende veranderingen maar ook over plotselinge nieuwe inzichten. Als je zoiets meemaakt is dat vaak achteraf bekeken het beste wat je is overkomen...

De vraag is nu: hoe sterk staan we in onszelf? Waar zijn we bang voor? Wat willen we echt? Wat verwachten we van een relatie? Durven we ons op een diep niveau te binden? Durven we de schaduwkanten (die we allemaal hebben) onder ogen te zien? Dit is een belangrijke tijd om besluiten te nemen in je leven. Om volwassen te worden. 

Door ons kwetsbaar op te durven stellen, ons masker af te doen, laten we ons kennen. Kwetsbaarheid vereist eerlijkheid en de moed om de diep verborgen rommel in onszelf naar boven te laten komen zodat het kan transformeren naar het licht en we verder kunnen groeien 

Dat is wat deze Schorpioen tijd van ons vraagt!
 

Weegschaal & Rozenkwarts

De Zon en de Nieuwe Maan staan in het teken Weegschaal. De dagen worden korter en we nemen definitief afscheid van de zomer.

Venus, de planeet die bij Weegschaal hoort. wordt geassocieerd met relaties (ook met jezelf) en met de liefde. Aphrodite, de godin van de liefde, opgerezen uit de zee bij Cyprus, symboliseert de krachtige vrouwelijke energie die naar buiten komt nu het patriarchaat ten einde loopt.

Vrouwen hebben het gehad met het gebruikt en misbruikt worden en komen in opstand. Zij komen steeds sterker in hun kracht van binnenuit te staan... Men zegt wel: schoonheid komt van binnenuit. Aphrodite deed er helemaal niets voor om mooi te zijn. Zij WAS mooi van binnen en buiten. Dus laten wij vrouwen onszelf accepteren zoals we zijn. Als we mooi zijn van binnen dan stralen we dat uit naar buiten. Houd van jezelf!

De Rozenkwarts, ook wel de steen van de liefde genoemd, helpt je om je open te stellen voor de liefde en je op een gelijkwaardig niveau te verbinden met een ander.

Tweelingen

De Zon in het luchtteken Tweelingen

Tweelingen valt onder het communicatieteken. Is snel, nieuwsgierig en veelzijdig maar kan ook versnipperen.

Tweelingen gaat over business en zakendoen, dus ook de handelsakkoorden vallen hieronder. De planeet Mercurius is de heerser over dit teken. Het is een speels teken dat het niet altijd zo nauw neemt met de waarheid... ook een beetje manipuleren om in zijn eigen behoefte te voorzien is hem niet vreemd. 

In deze Tweelingen tijd kun je jezelf ook voor de gek houden met verhalen waarin jezelf graag wil geloven.

Mercurius is onlangs zijn eigen teken binnengegaan wat de nadruk legt op het geschreven en gesproken woord (nieuws en pers), op handeldrijven, kortom op alle vormen van uitwisseling.

Tweelingen blijft het liefst een beetje aan de oppervlakte. Niet te diep gaan alstublieft... laten we het gezellig houden.

Met Saturnus en Pluto in Steenbok valt dit momenteel niet mee, want die brengen diepe onzekerheden naar boven waaraan aandacht gegeven MOET worden!

Als we kijken naar het andere aspect dat momenteel veel gewicht in de schaal legt, namelijk Uranus vierkant Jupiter, dan krijgen we helemaal te maken met: wat is jouw waarheid? Wat is waar en wat is nep nieuws? Maken we ons illusies en wat wordt sterk overdreven?

Machthebbers die liegen en dat ontkennen... Dit aspect werkt in op een collectieve manier van dingen verbergen. Terwijl Pluto en Saturnus juist dingen naar boven brengen die niet deugen, vooral in systemen die niet goed functioneren... Dat brengt spanningen met zich mee...

Let in deze periode goed op wat wel en niet klopt! 

Tip: doe dagelijks een oefening voor ontspanning in je schouders en nek want dat gebied kan nog weleens verkrampen!

Lente equinox: een nieuw begin!

De wintertijd trekt zich terug. De Zon staat in het dierenriemteken Ram. Dit valt samen met de Volle Maan en dat is bijzonder te noemen. We bereiden ons voor op de lente, een nieuw Astrologisch jaar, een nieuwe Zonnecyclus. We zijn weer aan het einde van een cyclus gekomen, wat aanzet tot het loslaten van het verleden!

Op naar een nieuwe fase waarin we niet weten wat er gaat gebeuren. Zekerheden zullen niet meer zo zeker zijn. Een treffende actuele illustratie is de verschuiving in de politiek. Maar laat je niet leiden door angst.

Zeker, dit zijn psychisch gevoelige tijden, maar Mercurius die retrograde (schijnbaar achteruit) loopt door het teken Vissen zet aan tot innerlijke reflectie.

Het loslaten van oude patronen om in Ram een nieuwe identiteit te kunnen begroeten. En om die nieuwe identiteit te vinden heeft Ram relaties nodig om uit te vinden wie hij is! En laat nu tegelijkertijd de Volle Maan in het teken van de relaties staan, namelijk Weegschaal. Ook in de politiek zullen er weer nieuwe relaties moeten worden aangegaan en opnieuw worden afgewogen.

Een nieuwe lente een nieuw geluid!

Waar richten we onze pijlen op?

De planeet Jupiter die in eigen teken loopt, namelijk Boogschutter, en de planeet Neptunus die ook in eigen teken loopt, namelijk Vissen, staan in een dynamisch aspect met elkaar, een zogenaamd vierkant. Dit kan het hele jaar door leiden tot misleidende informatie, tot overdrijving, spanningen rondom klimaat, feiten die niet kloppen enzovoorts.

En Mercurius, de planeet van de communicatie, die woensdag aanstaande retrograde (schijnbaar achteruit) gaat lopen in het teken Vissen doet daar nog een schepje bovenop om de verwarring compleet te maken, of om je op het verkeerde been te zetten.

De Zon is door de laatste tekens van de Zodiac gereisd, namelijk Boogschutter, Steenbok, Waterman en nu Vissen.

Uranus, de planeet die hoort bij Waterman, gaat na 7 jaar gebivakkeerd te hebben in het vuurteken Ram naar het aardeteken Stier dat onder andere gaat over financiën en het opbouwen van zekerheden. Als Uranus daar doorheen gaat lopen kan hij het zaakje aardig gaan opschudden zodat er zich plotselinge veranderingen gaan voordoen. Dat belooft dus wat!

Dit alles is onderdeel van het einde van een evolutionaire cyclus. We gaan kijken naar het heden en naar het verleden  Wat hebben we gedaan in het verleden en waar willen we naar toe in de toekomst?

Met de Nieuwe Maan aanstaande woensdag in Vissen is het tijd om te accepteren: het is zoals het is. Er zijn fouten gemaakt in het verleden maar we moeten door. Compassie hebben met jezelf en anderen.

Met Jupiter in Boogschutter hebben we ook de kans om contact te maken met een hoger doel, met de zingeving van het leven, contact zoeken met de natuur en meer vanuit de natuurwetten leven. Door een stapje terug te doen om beter met een objectieve blik te kunnen kijken hebben we zicht op het bredere perspectief!

De Keizerin, de creatieve energie van 2019!

Als je 2019 bij elkaar optelt kom je eerst op no 12. 

De Gehangene. Deze kaart is niet onbelangrijk want het is een waarschuwing om ons dit jaar niet te laten meeslepen in de chaos van alledag maar de controle over onszelf te nemen. Want laten we ons meeslepen door al dat negatieve nieuws dan zitten we in een benedenwaartse spiraal en raken we verstrikt in de modderige poel van onze gedachten. En veel invloed op het wereldnieuws hebben we als individu niet. Maar we hebben wel invloed op onszelf!

Dus laten we in 2019 proberen voldoende rust te nemen in deze hectische tijd, die gemarkeerd wordt door vele burn-outs, om ons eigen leven te leiden vanuit een objectieve blik en met een open hart. Zoek daarvoor meer de stilte op en luister goed naar wat je intuïtie je vertelt.

Met zoveel accent momenteel op het teken Steenbok (astrologisch gezien) wordt het tijd dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen, volwassen worden en niet in de verleiding komen om in de slachtofferrol weg te duiken maar onze eigen autoriteit worden. Dan kan er een nieuw begin van creativiteit komen waarin de ratio, de spiritualiteit en de creativiteit worden geïntegreerd.

De Keizerin wijst naar een proces van creatieve vernieuwing, nodig voor groei en ontwikkeling. De Keizerin staat ook voor de natuur en de dieren. Dus duurzaamheid en klimaat zullen zeker centraal komen te staan. Tevens zou een omslag in de landbouw niet ondenkbaar zijn.

Bij het programma van DWDD: Kijken in de toekomst hebben de 3 wetenschappers, waaronder Nobelprijs winnaar Ben Veringa bovenstaande zo prachtig samengevat. Alle drie vertelden ze dat ze vanuit creativiteit de technologie leren te gebruiken voor duurzaamheid en het redden van onze planeet. De uitdaging is het wonder van de natuur te integreren in de technologie en daarmee ten dienste te staan aan de mensheid!

Wat sluit dit mooi aan bij de jaarkaart van 2019 en de energie van het Waterman tijdperk waarin we nu zijn beland. In het kort staat Waterman voor nieuwe impulsen en ideeën, technologie en dienstbaar zijn aan de mensheid. De wijze, empatische Kwan Yin op de foto, die symbool staat voor de Waterman, kijkt liefdevol toe!

Ik wens jullie een kalme, creatieve geest in 2019!

 
 

De Vrouwelijke Energie

In oude culturen deelden vrouwen hun kennis en wijsheid met elkaar bijvoorbeeld op het gebied van kruiden en natuurgeneeskunde. De wijze vrouwen stonden in hoog aanzien. Deze wijsheid werd weer doorgegeven aan de jongere generatie zodat er niets van verloren ging en de verbondenheid met elkaar was sterk.

Maar hoe geven wij vrouwen daar heden ten dage vorm aan? Mede door de individualisering en de snelheid van de maatschappij is er nauwelijks meer sprake van overdracht van wijsheid en levenservaring. Voor de jongere generatie vrouwen is het meer een kwestie van overleven dan leven door issues als: carrière maken, een fijne relatie hebben, een goede moeder zijn en ook nog een dynamisch sociaal leven leiden. Ze moeten zoveel en willen alles.

Dat roept logischerwijze spanningen en stress op wat gemakkelijk kan ontaarden in burn out klachten en depressie. Mede daarom is het belangrijk dat we op het maatschappelijk vlak naar een bewustzijnsomslag gaan. Vanuit die materiële druk meer naar het ontwikkelen van zelfkennis, talenten en intuïtie. We groeien toe naar de energie van het Waterman principe waarin de verbondenheid met elkaar en het samenwerken steeds belangrijker wordt terwijl het belang van de hiërarchische structuur steeds minder wordt. Dit nieuwe bewustzijn is gebaseerd op dienstbaarheid , vrijheid en gelijkwaardigheid vanuit het besef dat elke persoon op zich uniek is en we in samenwerkingsverband meer kunnen bereiken dan alleen. Als we onze talenten en kennis bundelen, delen, uitdragen en overdragen kunnen we veel bereiken.

Ter illustratie deze 2 kaarten uit de Voyager Tarot: De Kuan Yin, die de de Chinese moedergodin vertegenwoordigt op de kaart de Ster laat haar licht stralen over anderen. De Kuan Yin met haar compassie, liefde en vergeving is dienstbaar aan het grotere geheel. De Guardian op de andere kaart roept op om onszelf te beschermen tegen negatieve gedachten, verwarring, tunnelvisie en desillusie. De Guardian nodigt uit tot het slijpen van onze diamant tot een brilliant zodat alle facetten kunnen schitteren en we onze talenten kunnen verbinden met elkaar, zowel jong als oud! 

2018 HET JAAR van de AUTHENTIEKE VROUW

2018 bij elkaar opgeteld is 11: de kaart Kracht van de Leeuw. 11 Bij elkaar opgeteld is 2: de Priesteres, de wijze vrouw. Deze twee archetypes zijn compleet tegengesteld maar dragen beiden de vrouwelijke energie met zich mee.

De tijd waarin wij leven vraagt om een nieuw bewustzijn betreffende de mannelijke en vrouwelijke energie. We leven nog steeds in een patriarchale samenleving. Vrouwen zijn generaties lang onderdrukt en vernederd en we dragen collectief deze wond nog steeds met ons mee. De meeste vrouwen hebben zich aangepast aan deze mannelijke maatschappij. Maar nu worden we uitgedaagd om onze vrouwelijke elementen meer uit te dragen.

De Leeuwkaart nodigt ons uit om ons stemgeluid te laten horen, onze creativiteit ten volle te benutten en de moed om ons uit spreken zonder daarbij ons te overschreeuwen en op de borst te slaan hoe geweldig we zijn (de valkuil van het Leeuw principe).

De Priesteres daarentegen staat voor de wijze vrouw die haar sterke intuïtie volgt om haar eigen waarheid te vinden. De Priesteres is verbonden met de cycli van de Maan, met de oerprincipes van de natuur. De Priesteres is ietwat afstandelijk en introvert.

De Priesteres leert ons onszelf te kennen en de Leeuw hoe we onze gaven en talenten naar buiten kunnen brengen. De uitdaging voor 2018 is om deze tegenstelling in onszelf te verenigen en op een inspirerende manier, gebaseerd op zelfinzicht, naar buiten te treden!

2016 the year of the number 9 the Hermit

hermit2016 will be a year of Purification (no 16) by Introspection and Reflection (no 2) and an open mind (no 0) in order to gain Self knowledge to become Whole and Complete (no 9)

What is your meaning of life?

This will be a year of Completion. As we see in Astrology, a 3 years during phase of Uranus and Pluto transitions has finished. In the meantime Venus came out of the dark underworld of Scorpio and moved into the fire sign Sagittarius, where Saturn already moved in at the end of September. Together with the position of Pluto, Mercury and Sun in Capricorn we can see this time as a time of rebirth. It’s time to grow up to maturity!!  Mercury is going retrograde at the 6e of January and moves from Aquarius into Capricorn again on the 9e of January. Capricorn is the sign of maturity.

By surviving many obstacles in life the Hermit did grow up as a wise man with self knowledge. He became self sufficient, not depending on other’s anymore. He’s ready to offer his personal ego to the importance of helping other’s.

2106 isn’t about our own ego but about the whole community. The Hermit let us know that our personal needs are becoming less important. Integrity, services and a more selfless lifestyle are the signs. By taking time alone we can discover new insights and dig deeper in the causes of what’s going on in the world and why..

In 2016 we have to practice our own spirituality in daily life by connecting the material and spiritual realms in order to harvest, to achieve our goals, to produce, to create and complete our work.

Together with the conjunction of Jupiter and the North Node in Virgo, 2016 is about healing, harvesting , services and being a guide for other’s.

I wish you a meaningful 2016 with light and love!

De idealistische Boogschutter

De Zon staat in het teken Boogschutter. Het teken dat de winter inluidt. Tijdens dit seizoen houden de dieren hun winterslaap. Het is de periode waarin het innerlijk geestelijk leven zijn hoogtepunt bereikt.

Boogschutter is het laatste vuurteken en Jupiter is de heersende planeet. Het is een teken van enthousiasme, levendigheid, rusteloosheid en veel bewegingsvrijheid. De Boogschutter is een idealist. Zijn pijlen zijn gericht op verheven doelen. In het beeld van de Centauer, half paard half mens, wordt het instinctieve symbolisch met het geestelijke verbonden.

De Boogschutter reist graag, zowel letterlijk als in de geest, altijd op zoek naar kennis en wijsheid. Hij heeft een voorkeur voor alles wat met de zin van het leven te maken heeft, zoals filosofie en religie. Hij is een visionair, een leraar, een priester en een profeet.

Boogschutter heeft veel overtuigingskracht en verkondigt zijn mening met verve, waarbij hij moet oppassen niet in de Jupiter valkuil te vallen en te dogmatisch te worden en teveel te overdrijven.

Hij wordt wel vergeleken met Cheiron, de gewonde genezer, vanwege zijn helende krachten en wordt verbonden met de Tarotkaart de Kluizenaar, de Wijze die met zijn lamp de weg voor anderen verlicht.

Boogschutter kan in positieve zin heel inspirerend zijn, wil zijn idealen verbreiden maar moet er voor waken niet te prekend en oordelend over te komen. In zijn schaduwkant kan hij zeer fanatiek worden en arrogant. Deze schaduwkant kunnen we in het huidige wereldbeeld goed herkennen en sinds de planeet Saturnus de Boogschutter is ingegaan heeft zich dit alleen nog maar geintensiveerd. Maar Saturnus vraagt ons om een nieuwe vorm te geven aan idealen en visie.

Momenteel zien we dat sommige mensen hun ideeen willen opleggen aan anderen wat met geweld gepaard kan gaan. Zolang de planeet Uranus in Ram staat zullen er nog onvoorspelbare gebeurtenissen plaats kunnen vinden. Uranus in Ram is een sterke rebelse energie, maar ook een energie die doorberekend kan zijn en oude structuren kan openbreken. En zolang Neptunus in een spanningsaspect staat met Saturnus worden we heen en weer geslingerd tussen chaos, ideologieen en realiteit en begrenzingen.

Het is een uitdagende tijd. Met het accent op Boogschutter zullen we nog wel een tijd te maken hebben met migrantenstromen en de vraag die we ons kunnen stellen is: Wat is Waarheid? Saturnus blijft nog ongeveer 2 jaar in de Boogschutter. Het is niet onwaarschijnlijk dat we zolang nog te maken zullen heben met migratie. Boogschutter gaat namelijk ook over buitenlanders.

Met de planeten Mars en Venus en de zwarte Maan in het teken Weegschaal komt er gelukkig een stukje vrouwelijke energie naar voren die als een wegwijzer kan dienen om te beseffen dat we elkaar allemaal nodig hebben, dat we allemaal mensen zijn die een toekomst op deze aarde moeten vinden. Dat we zullen moeten samenwerken zonder aanziens des persoons. Of dat nu gaat om cultuurverschillen, leeftijdsverschillen of om verschillen in geloofsovertuiging. Als we de moeite nemen om de ander te begrijpen kunnen we ook veel leren van elkaar en ons inzicht vergroten.Er is veel diplomatie en tact nodig om tot een vreedzame oplossing te komen (Weegschaal).

Zullen we net als de Kluizenaar ons licht laten schijnen in deze duisternis?

De intense Schorpioen

Tijdens dit seizoen waarin de bladeren van de bomen vallen die verwerkt worden tot compost is het tijd om los te laten! 

Begin met je huis op te ruimen, maak je tuin winterklaar, breng je hoofd tot rust en op orde en steek de kaarsen gezellig aan. Gebruik in de avonduren zo weinig mogelijk scherp licht, ook niet van het computerscherm, maar geniet van het schemerlicht en van de stilte. We zijn het waterteken Schorpioen binnengegaan. Dit is de tijd van diepe ervaringen en psychische verwerkingsprocessen.

Schorpioen is het meest intense teken van de dierenriem, het teken wat valt onder de planeet Pluto.

Schorpioen reageert vaak vanuit angst. Angst om gekwetst te worden, angst om in een relatie iemand kwijt te raken. Hierdoor kan hij snel in de aanval over gaan, kan er zich een diepe jaloezie ontwikkelen en kan hij een zekere macht ontwikkelen om ten koste van alles de controle te willen houden.

Schorpioen heeft zeer intense gevoelens die diep verborgen liggen en het zijn de emoties die hem soms een vertekend beeld geven. Ambitie is Schorpioen niet vreemd en hij heeft o.a. aanleg en interesse voor psychologie in alle vormen en psychotherapeutische beroepen.

De volle Maan in Stier van 27 Oktober jongstleden heeft de Stier/Schorpioen as beïnvloed. De materiële zekerheid van de Stier tegenover de emotionele zekerheid van de Schorpioen. Er kunnen financiële kwesties aan het licht komen die te maken hebben met macht en veranderingen in financiële instellingen. Zo kan het basis inkomen weer ter discussie kan komen.

In November staan Neptunus en Saturnus met elkaar in een spanningsveld wat aan het eind van de maand een hoogtepunt bereikt wanneer deze planeten in een exact vierkant met elkaar komen te staan. Neptunus vertegenwoordigt de dromen, de idealen, religie en spiritualiteit. Saturnus gaat over de gevestigde orde, de regels, autoriteit en begrenzing. Dit zal een periode van spanning geven tussen idealen en werkelijkheid,tussen spiritualiteit en het materiële, tussen droom en verstand. Het zijn 2 tegenpolen.

Zolang de planeet Uranus in het teken Ram staat zullen er overal nog opstootjes, demonstraties, waarbij de gemoederen flink verhit zijn, conflicten of revoluties plaats vinden. Een behoorlijk planetair accent op het teken Maagd kan hopelijk zorgen voor een dosis realisme wat de boel wat in evenwicht kan houden.

Het zijn intense tijden. Schorpioen gaat over transformatie. Deze tijd vraagt om een omzetting op een diep emotioneel niveau. Confrontaties kunnen plaats vinden met mensen die een andere droom, andere idealen hebben dan wij. Dat kan een gevoel van machteloosheid geven. We zullen moeten proberen onze angsten te overwinnen en tot compromissen bereid zijn. De wereld is aan het veranderen en wij maken deel uit van een transformatie die niet gering en niet gemakkelijk is...

De harmoniserende Weegschaal

De Zon staat in het luchtteken Weegschaal en markeert daarmee het begin van de Herfst, het seizoen met de meest warme kleuren. Venus is de heersende planeet van dit eerste teken van de 12 dierenriemtekens waarbij het "zelf" niet centraal staat, maar waarbij het om de "ander" gaat.

Weegschaal heeft oog voor schoonheid, is erg gesteld op harmonie en evenwicht en gaat daarom het liefst confronterende situaties uit de weg. Weegschaal is meestal goed in adviseren en bemiddelen, is diplomatiek aangelegd en heeft een aanpassend vermogen. Snel een beslissing nemen is niet haar sterkste kant. Pas na wikken en wegen worden beslissingen genomen. De uitdaging van Libra is een balans te vinden tussen het mentale en het emotionele.

Die harmoniserende dualiteit van Libra zien we terug in dit schilderij van Johfra in de 2 sfinxen die op de Tarotkaart de Zegewagen slaan, de kaart die met dit teken wordt geassocieerd. Deze symboliseren de 2 tegengestelde kosmische krachten die de wagen trekken waarbij er een evenwicht moet zijn tussen hoofd en hart. Dit evenwicht is momenteel ver te zoeken in de wereld.

Met de Zon, Mercurius, de Noordknoop en de Zwarte Maan in Weegschaal valt er een zwaar accent op relaties. Het zoeken naar balans in relaties. Maar hoe gaan we hiermee om in deze chaotische tijden waarbij we te maken hebben met sterke spanningsvelden? Astrologisch kunnen we die spanningsvelden verklaren in de positionering van een aantal "zware jongens" als planeten die hun aandeel leveren in een super intense en explosieve tijd! Er worden offers gevraagd, dienstverlening en duidelijkheid in te nemen beslissingen. Daarnaast is veel irritatie maar we moeten proberen het hoofd koel te houden en kalm te blijven.

De planeet Mars staat momenteel ook niet zo comfortabel in het teken Maagd. Dat kun je vertalen als: Doe iets, onderneem actie, maar…. we moeten wel eerst de detail weten. Het is niet goed om impulsief te handelen. Nadat de planeet Saturnus op 19 September het teken Boogschutter is ingegaan is de vluchtelingenstroom alleen nog maar toegenomen en dat zal nog wel even duren.

Saturnus in Boogschutter gaat over kwesties als religie, levensfilosofie, buitenland en muticulturele integratie. Deze tijd vraagt om transformatie. Nieuwe ideeën over andere filosofieën en religies. Hoe staan we daarin?

Tijdens deze Weegschaal periode waarin het moeilijk is om snelle, duidelijke beslissingen te nemen kunnen we het beste kalm van geest blijven, de stilte opzoeken om te ontdekken wat de diepere zin van het leven is en aan Zelfkennis werken. Nadenken over hoe een juiste balans te vinden tussen: ik en de ander!

De krachtige Leeuw

De Zon staat in het teken Leeuw, het tweede vuurteken. De Zon is tevens heerser van de Leeuw en gaat over het hart, het centrum van ons lichaam. Het accent bij de Leeuw valt dan ook op het Zelf, het Ego, het centrum willen zijn. hoe meer aandacht Leeuw krijgt hoe meer hij gaat stralen naar zijn omgeving toe! Vanuit zijn hart straalt hij als het ware een gouden glans uit.

Goud is het metaal dat bij de Zon hoort. De Leeuw is imposant en ten volle aanwezig. Niemand hoeft hem over het hoofd te zien. Hij is genereus voor zijn dierbaren en houdt van kinderen. Hij leidt het liefst een royaal leven wat hij ten volle wil vieren.

De Leeuw heeft zelfvertrouwen, wil graag erkenning en waardering en is creatief. Maar hij kan ook heel ijdel zijn, heerszuchtig en zijn omgeving tiranniseren. Dan moet hij de Leeuw in zichzelf temmen!

Met de Zon, Mercurius, Jupiter en vanaf 1 Augustus ook Venus in dit teken is dit de tijd om jezelf te laten zien en te laten horen. We willen erkenning en waardering voor wie we zijn! Dat betekent niet dat we niet meer aan onszelf hoeven te werken, want het leven is een onophoudelijk leerproces….Als we aan ons innerlijk werken bouwen we eigenwaarde op.

De Leeuw gaat ook over relaties, met name romantische relaties. En het spel, wat al een tijdje aan de gang is tussen Venus en Saturnus, geeft aan om onze relaties eens goed onder de loep te nemen! Misschien moeten we ze gaan herstructureren of er een andere vorm aan geven. Misschien zijn we te afhankelijk geworden en wordt het tijd om in onze authenticiteit te gaan staan, om onze eigen ruggegraat op te gaan bouwen. Allemaal Leeuw eigenschappen.

Met Mars vierkant Uranus zouden we onszelf kunnen gaan pushen om tot nieuwe creativiteit te komen, om oude vormen achter ons te laten en uit onze comfortzone te stappen om over te gaan naar iets nieuws!! Doe deze periode wat jezelf wilt, laat je niet overrulen door je omgeving, maak plezier met je vrienden, kinderen en kleinkinderen, focus op creativiteit en neem zelf verantwoordelijkheid voor alles wat je doet. Maar DO IT YOUR WAY!!!

Note: deze beschrijving is gebaseerd op Zon in teken. Voor een veel gedetailleerder beeld zou je een Horoscoop kunnen laten maken.

De vlijtige Maagd

We zijn bij het dierenriemteken Maagd beland. Een aardeteken in een tijd waarin geoogst wordt.

Gisteren stond de volle maan in het teken Vissen. Deze super maan is heel krachtig omdat hij dicht bij de aarde staat en invloed heeft op alles wat met water te maken heeft, dus ook op de watertekens onder ons zoals Vissen, Kreeft en Schorpioen.

Emoties kunnen je parten spelen, je wilt graag vluchten in dromen en gaat b.v. liever relaxen i.p.v. werken. Dit kan spanning geven omdat de Zon in de analytische, vlijtige Maagd graag wil organiseren en werken om alles te ordenen en te oogsten! Deze tegenstelling wordt nog eens versterkt door de oppositie die Jupiter in Maagd maakt met Neptunus in het teken Vissen. Jupiter vergroot het gevoel van regelen en ordenen terwijl Neptunus in zijn eigen teken Vissen niets liever doet dan opgaan in het geheel, in dromen en liefde vol overgave aan het leven zonder zich in alle details te verdiepen.

Maagd kan dan ook onder invloed van Neptunus iets minder perfectionistisch, zijn, iets minder kritisch. Mogelijk gaat Jupiter in deze tijd zijn helend vermogen aanwenden om ons te stimuleren beter op onze gezondheid te letten. Maagd gaat n.l. ook over gezondheid. Pobeer goede voeding tot je nemen, oefeningen te doen en je te verbinden met de natuur door zoveel mogelijk biologisch te eten en in b.v. in de tuin te werken. Probeer zoveel mogelijk te aarden, een evenwicht te vinden tussen droom en werkelijkheid en zoveel mogelijk dienend te zijn, wat het beste in ons naar boven kan halen.

Mars en Venus gaan er een tijdje samen op uit! Vanaf 7 September lopen ze samen direct in het teken Leeuw. Dat betekent genieten en plezier maken. Een mooi aspect voor relaties waar nog aan gewerkt moet worden. En ook om het mannelijke en vrouwelijke aspect in je eigen identiteit te integreren.

De MAAGD TIJD IS OOGST TIJD! Wat heb je gezaaid in je relatie of in je werk en wat je kunt oogsten?

De gevoelige Kreeft


De Zon staat op het hoogste punt aan de hemel in het teken Kreeft. De zomer kan beginnen met al zijn volle bloemenpracht. Kreeft is een waterteken en gaat over gevoel. Kreeft richt zich op huis en gezin, familie is belangrijk voor dit teken. Bij het teken Kreeft spelen vaak nostalgische gevoelens een rol en dit teken staat meestal niet vooraan om veranderingen in gang te zetten. Kreeft is bang om gekwetst te worden en verschuilt zich veilig achter zijn schild. In de komende Kreeft periode zijn we wellicht meer gefocust op huis en gezin. We hebben misschien meer de behoefte dan anders om ons met gezelschap te omringen van hen die ons dierbaar zijn. Aangezien Jupiter een driehoek maakt met Uranus kunnen we de komende tijd plotselinge veranderingen of verrassingen verwachten in positieve zin. Nieuwe situaties kunnen zich voordoen. De planeet Mars staat vanaf 25 juni in het teken Kreeft en dat vraagt ons om het iets rustiger aan te doen.Tegelijkertijd gaat Cheiron retrograde ( zogenaamd achteruit) lopen. Dit vraagt om aandacht te schenken aan onopgeloste zaken (mogelijk in relatie tot dierbaren) en dat met wijsheid en mededogen op te lossen. Saturnus is weer het intense teken Schorpioen binnengekomen en dwingt ons opnieuw bij onszelf naar binnen te kijken, het opnieuw doorleven van oud zeer en emoties. Met drie planeten retrograde ( Pluto, Saturnus en Neptunus) luidt dit een periode in van introspectie, reflectie en grote sensitiviteit. Een tijd van acceptatie en loslaten. We voelen van alles aan maar kunnen er niet de vinger op leggen. Dat kunnen we terug zien in de wereld politiek. Alles is intens maar tegelijkertijd vaag en onduidelijk. Laten we voor onszelf proberen de zaken realistisch te houden. Vanaf het eind van de maand vestigen we onze hoop weer op een voorspoedige periode waarin fijne ontmoetingen plaats kunnen vinden. Het belooft toch nog een zomer met idealen en een liefdevolle touch te worden. Ik wens jullie een fijne, zonnige zomer toe!

 

 

Springtime: Gemini time

It's Springtime, it's GEMINI TIME!! Time to go out for enjoying, playing and meeting up with friends. When I'm in my garden I can hear the COMMUNICATION between the birds. They're very busy making a nest to lay their eggs in the green wall of my garden. Gemini is a social sign always busy with all kind of things. Springtime is a perfect time for meeting other people and Gemini loves to chat. Mostly he doesn't want to communicate in a deep debating style, that's more for the opposite sign Sagittarius, but Gemini likes to talk in a gentle ,humorous way. Gemini is an AIR SIGN OF INTELLECT and can make and see very quick connections between things. Gemini is as quick as silver. Silver is the metal of Mercury, the ruler of Gemini. With MERCURY RETROGRADE in it's own sign until June the 12the we got the opportunity to reflect on how we communicate. With the planet Mars also in Gemini the communication can be sharp, provocative and confronting. Mercury retrograde and Mars in opposite with Saturn gives us a signal to calm down, to think before we speak and to take responsibility for how we communicate. Let's try to get out of the ego-talking and RESET AND RESTART worldwide our way of communication!!  Enjoy your Springtime!!

De rustige Stier

Na de heftige Ram periode komen we nu in de sfeer van het rustige aardeteken STIER. Natuurlijk wordt er in de wereld nog gestreden om de macht van Nieuw Leiderschap. Het laatste vierkant van Uranus in Ram en Pluto in Steenbok doet nog goed zijn werk, maar in dit jaar vinden er ook maar liefst 3 samenstanden plaats tussen Mars en Venus. Een aansporing om in dit jaar van de Balans de zaken meer in evenwicht te brengen in relaties tot anderen en onszelf. De planeet Venus hoort bij de Stier en samen met de planeten Mars en Mercurius in Stier hopen we op een gedegen vooruitgang gestoeld op weloverwogen beslissingen. De Stier heeft liefde voor de natuur en al het goede wat de aarde te bieden heeft. Bij Stier staat kwaliteit en degelijkheid voorop. Hij is trouw, loyaal en houdt van een zekere routine en zekerheid. De Stier is bertouwbaar en geduldig, maar niet het meest flexibele teken van de dierenriem. Hij heeft een groot incasseringsvermogen maar maak hem niet boos…hoed je dan maar…. Het voorjaar vraagt om, net als bij Stier, alle zintuigen wijd open te stellen, te genieten van al het weelderige groen en en de frisheid van de natuur. Probeer wat te ontspannen en proef van de lekkere voorjaarsgroenten. Snuif de frisse voorjaarslucht op en neem eens een heerlijke massage. Let wel op je keel en nek in de frisse voorjaarswind. Ga niet overhaast te werk, maak af waar je mee bezig bent en zet door waar dat nodig is. Daarna kun je weer nieuwe dingen opstarten, niet te snel, maar doordacht en gedegen. Neem tijd voor zelfonderzoek en overweeg goed wat bij je past om in balans te komen. De Tarotkaart Priesteres hoort bij de Stier en geeft aan je eigen waarheid te leven en goed te luisteren naar je intuïtie!!

De actieve Ram

Het laatste Uranus/Pluto vierkant van een reeks van 7 valt o.a. samen met de het Astrologische begin van het voorjaarsteken RAM en met de stand van de planeet Mars in eigen teken. Dit belooft een nogal explosieve energie, maar ook een energie die wellicht doorbrekend kan werken!  Op vrijdag vindt er een zonsverduistering plaats samen met de Nieuwe Maan die nog net in het teken Vissen valt, om daarna snel over te gaan naar Ram. Tijd dus voor een aktief voorjaar!  RAM, die onder het element vuur valt is een mannelijk teken, toekomstgericht, onafhankelijk, dominant en wilskrachtig. RAM laat zich door niets en niemand tegenhouden en gaat vaak gelijk tot aktie over. De tijd van RAM valt samen met de start van het voorjaar. Net als in de natuur, waar alles uitbot en met een enorme energie naar buiten komt, zo beschikt RAM over de energie om tot aktie over te gaan. De RAM is meer een starter, een aanjager dan een afmaker. Hij stoot regelmatig zijn hoofd omdat hij vaak te snel wil, teveel doordramt en soms te impulsief handelt. Hij heeft nogal wat moeite met het feit dat niet iedereen over eenzelfde tempo beschikt en diplomatie is niet zijn sterkste punt. Dat laat hij liever over aan de Weegschaal,die zich aan de andere kant van de lijn bevindt, maar met deze energie is het een mooie tijd om iets op te starten of te veranderen wat je al lang van plan was en het doorbreken van oude gedragspatronen kan heel bevrijdend werken…..

De medelevende Vissen

DE ZON STAAT IN HET TEKEN VISSEN tot het begin van de lente op 21 Maart. Vissen behoort tot het element water en is een van de meest senstieve tekens van de dierenriem. Muziek of een andere vorm van creativiteit speelt vaak een belangrijke rol in het leven van de Vissen. Bovendien beschikt Vissen over een goed inlevingsvermogen wat hen geschikt maakt voor allerlei huplverleningsvormen. Het teken Vissen is het laatste teken van de dierenriem en vormt hiermee de laatste fase van de ontwikkelingsweg door de 12 tekens van de dierenriem. In dit teken worden de ervaringen van de afgelopen cycli gefilterd tot de essentie overblijft!  LOSLATEN EN OVERGAVE zijn dan ook de belangrijkste thema's samen met DIENSTBAARHEID. Onder invloed van Neptunus, de planeet die bij dit teken hoort, kunnen Vissen nog weleens de dingen door een roze bril bekjken en zodoende de realiteit uit het oog verliezen. Neptunus werpt nogal eens een nevel op en maakt dromerig. Hun hang naar creativiteit kunnen we herkennen in de vele kunstenaars die onder dit teken geboren zijn. Deze week komt Neptunus in een samenstand met de Zon en zouden we het zicht op de werkelijkheid wel eens kunnen verliezen, maar aan de andere kant kan het ook de Intuitie aanzwengelen en de weg naar Spiritualiteit openen. Laten we in dit JAAR VAN DE BALANS proberen de energieën in evenwicht te brengen en zowel het vrouwelijke als het mannelijke te integreren, zodat we van de overwegend patriarchale maatschappij overgaan naar een gelijkwaardige maatschappij!

De originele Waterman

DE ZON EN DE MAAN PLUS DE PLANETEN MERCURIUS EN VENUS STAAN IN HET LUCHTTEKEN WATERMAN!  Dat maakt dat er een sterk accent ligt op de Watermanenergie.Tijd voor nieuwe ideen voor een nieuwe toekomst? Of…..moeten we juist onze visies, overtuigingen en idealen bijstellen aangezien de planeet Jupiter retrograde loopt (retrograde betekent dat de planeet schijnbaar achteruit loopt vanaf de aarde gezien). Zouden we ons wat meer moeten gaan bezinnen en reflecteren om de dingen in een nieuw perspectief te zien?  De planeet van de communicatie, Mercurius, loopt immers ook retrograde. De kracht van Uranus, de planeet die verbonden wordt met Waterman is o.a.vernieuwing, doorbraak, het plotselinge en onverwachte, rebellie, inclusief vrije meningsuiting en heilige huisjes omverwerpen! Dat is nu wel heel actueel…wat nog eens versterkt wordt door het spanningsveld waarin deze planeet zich nog steeds met Pluto beweegt!  Maar Uranus laat ook een nieuw, helder licht schijnen en Waterman is de humanist die pal staat voor gelijkheid en broederschap in vrijheid. Met zijn heldere, doordringende licht straalt Uranus over de wereld, vitaliseert de vernieuwing en laat de hierarchie smelten om ons bewust te laten worden van de hoognodige veranderingen. Mensenrechten en gelijkheid ongeacht ras of godsdienst zijn algemeen aanvaarde normen geworden in onze samenleving. Aquarius streeft naar vrijheid, broederschap en eenheid en juist op dit terrein zal er nog veel moeten gebeuren in de wereld!! Vroeger ( en door sommige astrologen nog steeds) werd de planeet Saturnus verbonden met Waterman. Saturnus staat o.a. voor verantwoordelijkheid nemen en voor begrenzing .Nu zouden we ook de kracht van Saturnus kunnen aanwenden om verantwoording te nemen voor onze handelingen,om verantwoording te nemen voor het geschreven en gesproken woord en respect te tonen voor onze medemens, zowel op het sociale als op het religieuze vlak, zodat we in de toekomst gelijkwaardig met elkaar in vrijheid kunnen leven….

De volhardende Steenbok

WINTERZONNEWENDE. Het begin van de winter valt op dezelfde dag van de Nieuwe Maan in het teken Steenbok! De Zon staat op de laagste stand, het donkerste punt is bereikt. De rust in de natuur en de inkeer bereiken hier een hoogtepunt. Dit is de tijd van STEENBOK. De Steenbok staat hoog op de kale rots. Hij klimt rustig hoger en hoger en rust niet alvorens hij de eenzame top heeft bereikt, ook al ondervindt hij onderweg weerstand van Saturnus, de planeet die over Steenbok heerst. Er staat nu een sterk accent op Steenbok. Niet alleen de Zon en de Maan maar ook Mercurius, Venus en Pluto staan in dit aardeteken, wat o.a. staat voor verantwoordelijkheid, leiderschap, begrenzing en doorzettingsvermogen. Deze wereld heeft na het afbreken van niet meer werkende systemen een nieuwe stuctuur nodig, wat bereikt kan worden door vernieuwend goed leiderschap .Met de Nieuwe Maan in Steenbok en met Uranus, de planeet van de vernieuwing, nog steeds in het vurige teken Ram kunnen we misschien hopen op een begin van een vernieuwende vorm van verantwoordelijk, visionair leiderschap!  Een nieuwe cyclus begint. We gaan weer op naar HET LICHT!  EEN GEZOND,GELUKKIG EN INSPIREREND 2015!!!

Jezus als inspiratiebron

De laatste tijd maar zeker in de aanloop naar Pasen is er een toenemende belangstelling voor JEZUS. Dat kunnen we o.a. zien in de uitvoering van THE PASSION .Jezus blijkt nog steeds een lichtend voorbeeld te zijn voor jong en oud en allemaal kunnen we uit de energie van de figuur Jezus nog veel halen, juist in deze hectische tijden!  Astrologisch gezien stamt de figuur Jezus uit het Vissentijdperk. De religie voerde sterk de boventoon met zijn regels en dogma's, die overigens door de mensen ingesteld waren. Maar Jezus was zijn tijd ver vooruit. Hij hield niet van die verstikkende regels. Hij was een vrije geest, een rebel, die tegen de hypocrisie, de heilige huisjes aanschopte. Voor Jezus was iedereen gelijk. Hij volgde zijn missie met zijn eigen sterke intuïtie. Hierin zouden we de Waterman energie kunnen herkennen. Jezus bracht zowel rebellie, compassie als het licht in de wereld. Met de overgang naar een nieuw tijdperk, het Waterman tijdperk, gaan we over naar het licht!  Jezus werd vanwege zijn doorbrekende ideeën en profetieën veroordeeld en gekruisigd. Door de hele geschiedenis heen zien we dat mensen die een doorbraak willen bewerkstelligen in eerste instantie gestraft en veroordeeld werden, denk aan Ghandi en Mandela.  Maar als deze mensen hun nek niet hadden uitgestoken was er nooit iets veranderd in de wereld. Nu staan we weer voor enorme veranderingen!!  Laten we in dit Waterman tijdperk allemaal proberen ons naar HET LICHT te keren!!!  En daarin kan de symbolische figuur Jezus een inspiratiebron zijn!  We kunnen Jezus als een van de charismatische leermeesters zien die nog steeds een inspirerende kracht uitstraalt!!  Fijne Pasen!

2015: Het jaar van de balans

2015 IS HET JAAR VAN DE BALANS!  Hoe vinden we een balans? Denken we alleen aan verdriet en teleurstellingen of is er ook plaats voor plezier, vreugde en geluk? Gaan we voor goede voeding, regelmatige beweging of draven we een paar keer per week door in de sportschool en blijven we de rest van de week zitten en happen hier en daar wat fast food? Veroordelen en oordelen we of accepteren we mensen zoals ze zijn? Gaan we voor kracht, inspiratie en vertrouwen of laten we angst en wantrouwen de boventoon voeren? Gaan we voor macht en controle of voor samenwerking en talentontwikkeling? Volgen we ons eigen navigatiesysteem of doen we slechts wat er door anderen van ons verwacht wordt? De kunst is het midden te houden! Ik wens jullie een goede FYSIEKE, EMOTIONELE, MENTALE EN SPIRITUELE BALANS TOE IN 2015!