Greetje Brouwer is Psychologisch en Spiritueel Astroloog en Tarotist.

In haar consulten maakt zij persoonlijkheidsprofielen, geboortehoroscopen, actuele horoscopen, baby- en kinderhoroscopen.

Deze gebruikt zij tijdens de coaching & counseling  voor bijvoorbeeld beroeps- en studiekeuze, relaties en werkgerelateerde problemen.

Over haar werk geeft zij ook regelmatig cursussen, lezingenworkshops, heeft ze een aantal korte films gemaakt, houdt ze een blog bij en zijn een aantal interviews met haar gepubliceerd.

Blog

2022 Het jaar van zoeken naar verbinding

2022 is bij elkaar opgeteld een 6. De kaart LOVERS omarmt de oppositie, de polariteit die in elk van ons zit en ook in de maatschappij nu sterk aanwezig is...

In ieder van ons schuilt een mannelijke en vrouwelijke kant waarin we een balans moeten zien te vinden. Zo ook in deze grotendeels patriarchale maatschappij die o.a. bestaat uit het uitdragen van autoriteit, oorlogen om macht en geld, opgelegde regels en het doordrukken van wetten. Wanneer er meer vrouwelijke energie, zoals luisteren naar elkaar, begrip tonen voor elkaars standpunten zonder het met elkaar eens te hoeven zijn, omkijken en zorgen voor elkaar, wanneer die energie instroomt zal de maatschappij meer in balans komen.

2022 opgebouwd is uit maar liefst 3 keer een 2 en 1 keer een 0 geeft aan dit jaar meer naar binnen te keren om bij je eigen wijsheid te komen. Door de stilte op te zoeken je eigen waarheid te vinden, niet om je eigen mening door te drukken maar als fundament voor jezelf. Op je eigen intuïtie vertrouwen en emotioneel zelfvoorzienend te worden. Dit zijn allemaal Yin oftewel vrouwelijke eigenschappen.

In 2022 zullen we continu met keuzes maken geconfronteerd worden. Vaak heel verwarrend maar uiteindelijk zal er vanuit chaos helderheid ontstaan. Dit kan een nieuw begin in denken betekenen. De komende jaren staan kosmisch gezien in luchttekens die over ideeën en het nieuwe denken gaan. De LOVERS gaat over over de wet van eenheid door polariteiten in liefde te omarmen. Wees begaan met anderen maar behoud je eigen integriteit. Uiteindelijk zullen we naar Uniciteit in diversiteit gaan wat het Waterman principe is voor een nieuw tijdperk!
 

Van een industriële maatschappij naar een digitale maatschappij

Een overgangsfase waarin we nu zitten gaat altijd gepaard met chaos en verwarring. Welke wegen worden er ingeslagen? In de transitie naar het Waterman tijdperk zal de technologie een nog grotere vlucht nemen en komen we steeds meer in een digitale wereld terecht.

Natuurlijk biedt dat voordelen zoals briljante innovatie op allerlei gebied maar de valkuil is dat we in een Control maatschappij terecht komen waar nu al de eerste signalen naar wijzen...

Een maatschappij waarin de burger nauwelijks meer inspraak heeft werkt polarisatie in de hand en bij steeds meer systemen komt naar voren dat transparantie ver te zoeken is. Uiteindelijk willen we toch een betere wereld voor iedereen waarin de fundamentele mensenrechten gerespecteerd worden?

De tendens naar rebellie is ook een Waterman kenmerk evenals het zich verenigen in groepen gelijkgestemden. Tijdens de vele demonstraties zien we groepen tegenover elkaar staan. Vaak autoriteit versus burger. 

In dit jaar 2021 komen een paar belangrijke Waterman planeten een aantal keren in een spanningsaspect met elkaar te staan en dat zou kunnen betekenen dat niets gaat zoals gepland! Flexibiliteit is dan ook vereist om doelen bij te stellen en bij al deze plotselinge veranderingen is het de kunst om in balans te blijven door met een kalme geest alles op een objectieve manier te bekijken ( Waterman eigen).

Ook speelt Astrologisch momenteel heel sterk het thema WAARHEID. Wat is waar en wat niet? Ga zelf onderzoek doen door informatie te verzamelen, luister naar de “wijsheid” van verschillende groeperingen om daarna je eigen mening te vormen.

Dat is jouw WAARHEID !
 

Trots op mijn Certificaat!

De Therapeutische Evolutionaire Astrologie gaat over de evolutie van de ziel door vele levens heen. Door je dit bewust te worden begrijp je wat het doel van je leven is op zielsniveau. Wat is de essentie van je bestaan en met welke levenslessen en thema’s heb je te maken?


Door middel van de Evolutionaire Astrologie krijg je een verdieping in je bewustzijnsontwikkeling waardoor je de samenhang van de dingen die op je pad komen beter leert te begrijpen en te hanteren. Hierdoor ontdek je wie je “wezenlijk” bent en kom je thuis bij jezelf…


 

2021: Het jaar van de hogepriester de nummer 5

Misschien zullen we dit jaar opnieuw moeten beginnen met iets waarvan we het verloop nog niet kunnen overzien maar waarvoor we onze intuïtie als leidraad nemen en op onze “eigen” wijsheid vertrouwen. 

Het getal 5 staat voor verandering.

Het komende jaar zal ons testen hoe we meester kunnen worden over ons eigen leven door de ervaringen die we in dit “ongewone “ leven in lockdown hebben opgedaan te verwerken. De Hogepriester staat voor de levenslessen die tot innerlijke groei moeten leiden. Het gaat over zingeving. Wat is de zin van je bestaan? Ben je je bewust van je talenten. En hoe ze te ontwikkelen zodat je ze kunt inzetten?

Het getal 5 gaat over de elementen: vuur, lucht, aarde, water EN het 5e element ether, dat volgens Plato en Aristoteles het bezielende element is, het wezenlijke niet materiële element. En dat is de grote uitdaging voor 2021. Wat is de bezieling in ons leven? Waar gaan we voor?

De Hogepriester gaat ook over communicatie in een open dialoog met respect voor andermans meningen. Tevens staat deze kaart voor familie. Het is goed om terug te gaan naar je kindertijd. Naar kwesties die nog opgelost moeten worden om innerlijke vrede en emotionele veiligheid op te bouwen in onszelf.

In 2021 is drastische verandering het enige wat zeker is. Veranderingen in politieke systemen, geloofsystemen, geldsystemen, gezondheidsystemen en machtsystemen. Tegenhouden heeft geen zin. Soms is het goed om op de golven mee te bewegen!

Ik wens iedereen veel wijsheid in 2021!

Een uitzuiveringsproces!

Wat onlangs pijnlijk werd blootgelegd is dat de hele rechtsstaat, inclusief kabinet en verantwoordelijke ministers, heeft gefaald in de toeslagen affaire! Het zoveelste trieste voorbeeld van de werking van de planeet Pluto in het teken Steenbok (sinds 2008). Pluto haalt de onderste steen naar boven van dat wat niet deugt aan systemen en autoriteitskwesties van een op bureaucratie vastgelopen maatschappij! (waar het teken Steenbok o.a over gaat)

Het gif moet eruit en dat vereist uiteindelijk een totale reorganisatie, een nieuwe structuur waarover ik begin dit jaar al schreef. De geboorte van een nieuw systeem dat past in een nieuwe tijd. Een systeem wat dienend is voor de burger i.p.v. uitgeknepen te worden door regels en wetten. Want dit systeem is een fabriek geworden zonder een greintje medemenselijkheid.

Maar er gloort licht aan de horizon! Het leven komt en gaat in cycli en een nieuwe, zeer belangrijke, planetaire cyclus begint op de dag van de Winterzonnewende. Op 21 december 2020 komen de planeten Jupiter en Saturnus vanuit Steenbok samen in het begin van het teken Waterman te staan. Deze zeldzame stand staat symbolisch voor grote veranderingen in onze economie en manier van leven. Van de zware aarde naar het luchtige van Waterman, want we krijgen een cyclus in het element lucht voor een lange tijd waarbij Pluto zich in 2024 voegt. Nieuwe energieën met een hogere trilling krijgen de kans om door te breken waardoor het mogelijk wordt om oude balast af te gooien.

De Corona crisis kunnen we als een katalysator beschouwen om te breken met het patriarchale systeem en versneld te bewegen naar de nieuwe Watermantijd. Dit is een transformatieproces voor iedereen en de wereld. Een uitzuiveringsproces, een tijd van reflectie over de vraag: hoe kunnen we onze individuele talenten inzetten ten dienste van de maatschappij?

Het effect van deze planetaire constellatie kun je op persoonlijk niveau terugvinden als de aanzet om dat te doen waarvoor je bestemd bent in dit leven. Om keuzes te maken die bij je passen en vanuit nieuwe waarden prioriteiten te stellen! Daarbij is de Astrologie een geweldig instrument om jezelf wezenlijk te leren kennen en op jezelf te leren vertrouwen!

Ik wens jullie fijne rustige feestdagen met degenen die je dierbaar zijn!

Van reset, via reflectie, naar restart

Of we nu willen of niet, de Corona crisis is een keerpunt in onze economie en daarmee in ons bestaan. We hebben de tijd gehad om na te denken over de wezenlijke dingen in het leven waar het om gaat. De sociale afstand brengt ons niet dichter bij de ander maar wel bij onszelf.

Het jaar 2020, ik schreef er al eerder over, is het jaar van de grote transitie naar een nieuwe maatschappelijke structuur. We zullen afscheid moeten nemen van een generatie en van een systeem dat doelbewust toewerkte naar meer groei, meer geld, meer bezit, meer consumptie, meer macht, meer meer meer... Dat heeft natuurlijk ook welvaart gebracht maar ook welzijn?? Het zou aan te bevelen zijn als we meer kennis zouden opdoen over hoe de natuurwetten werken, die respecteren en inzien dat het leven niet altijd maakbaar is.

Alles wat onderdrukt of genegeerd is geweest komt naar boven in de vorm van demonstraties. Of het nu gaat om een andere huidskleur, seksschandalen, pedofilie, vrouwen in het algemeen, middelen van bestaan of klimaat. Dit en nog veel meer is onderdrukt geweest door sociale, culturele, religieuze conditionering en moet collectief geheeld worden.

Een nieuwe generatie gaat het overnemen. Een generatie die vanuit innovatieve ideeën, nieuwe inzichten en idealen in een gelijkwaardig samenwerkingsverband gaat werken aan een nieuwe wereld met een nieuwe economie waarin kennis, saamhorigheid en vakkundigheid een grotere rol gaat spelen dan materieel bezit. Misschien een economie die kleinschaliger en meer zelfredzaam is...

Er zullen veel banen verdwijnen, wat heel moeilijk zal zijn voor veel mensen maar nu is het de tijd om je volledige potentieel aan te boren. Een heroriëntatie op jezelf! Misschien door omscholing iets vinden wat beter bij je past? Wat een betere balans brengt in werk en gezin, welzijn en welvaart om straks gezonder en minder gestresst verder te gaan? Jezelf de vraag stellen: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik werkelijk nodig?

Deze periode is een leerproces voor ons allemaal en we zullen met elkaar ons eigen bijzondere steentje moeten bijdragen aan een wereld waarin natuur, mens en dier meer in balans komen! De Astrologie kun je als een helder, diagnostisch middel gebruiken om aan jezelf te werken maar ook om de tijdgeest waarin we leven beter te begrijpen. 

De spiraal als levenscyclus

De spiraal is een oud symbool van de levensreis. Van diepte en hoogtepunten, van neergang en groei, van de reis naar binnen tot de kern en van de weg naar buiten met de opgedane levenswijsheid.

Deze crisis kenmerkt de weg naar binnen.

De mensheid gaat momenteel door een grote verandering heen die hopelijk gaat leiden tot evolutionaire groei. Het is een tijd van heroriëntatie en herverdeling om productiviteit, consumptie, geld verdienen en stress weer in een nieuwe balans te brengen zodat het ecologische systeem ook weer in evenwicht komt. Want wij zijn gestresst, de dieren zijn gestresst en de natuur is gestresst. We zijn out of tune geraakt.

Deze tijd waarin de wereld tot stilstand is gekomen kunnen we, hoe ellendig het ook is voor velen, beschouwen als een corrigerende fase en om vanuit een breder perspectief systemen te analyseren of ze nog wel werken...

We gaan opnieuw aan de onderhandelingstafel zitten en komen vanuit onze eigen unieke inzichten, benadering en creativiteit weer terug in de maatschappij met een ander globaal bewustzijn. Want is het de bedoeling van ons bestaan om alleen maar te produceren en te consumeren?

Velen onder ons zijn zich in thuis-isolatie aan het bezinnen. We maken de balans op tussen gezondheid, welzijn en economie. Wat is de betekenis van mijn bestaan en wat zijn mijn mogelijkheden voor de toekomst? Dit zijn juist vragen die opkomen als we geconfronteerd worden met sterfelijkheid en kwetsbaarheid. En het zijn grote beslissingen die bepalend zijn voor de rest van ons leven.

Observeer, onderzoek, ontdek, leer en vooral: leer jezelf kennen! Weet wie je bent ,wat je kunt en wat je mogelijkheden zijn in een toekomst met elkaar... Misschien moet je nieuwe bronnen van inkomsten aanboren maar de mens is tot ongelooflijk veel in staat. Juist in crisistijd komt er veel creativiteit naar boven.
Je eigen unieke talenten maken je waardevol en kunnen leiden tot nieuwe inkomsten misschien vanuit een andere bron. Dit is een tijd van heroriëntatie op jezelf. Jezelf opnieuw uitvinden.

Wil je meer weten hoe je dit zou kunnen doen? Lees verder op deze website!

Als de integriteit ver te zoeken is dan zal er veel moeten veranderen!

Van de zwaarte van de aarde (Steenbok) naar het luchtige licht van de Waterman.
We zullen wat afstand moeten nemen om het geheel vanuit een ander perspectief te leren zien. Zodat we een overview krijgen en tot het besef komen dat alles met elkaar verbonden is.
Voor de grote transitie die de komende jaren plaats gaat vinden zijn de zaadjes geplant. 
Deze kaart van de Bibliotheca Philosophica Hermetica brengt het hele proces in beeld. 
De oude koning, die de verpersoonlijking symboliseert van de oude machtsstructuren, autoriteiten die niet meer integer zijn en instituten die niet meer functioneren moet vervangen worden zodat er een nieuwe spirituele regeneratie kan plaatsvinden.
De oude koning zakt weg in het moeras van de materie en wordt herboren als jonge koning die straalt vanuit nieuwe spirituele krachten met de vredesduif op de aardbol...

Vrouwenemancipatie 100 jaar!

Als eerste leerling op het Chr.Lyceum in Dokkum schreef ik rond 1965 een werkstuk over de emancipatie van de vrouw, een onderwerp wat me toen al bezighield. Niemand (die mij goed kende) verbaasde het dan ook dat ik een aantal jaren als enige vrouw in een mannenwereld werkte.

Het vrouwenquotum staat nu op de politieke agenda maar we moeten nog afwachten of dit het gewenste resultaat oplevert!

Een persoon, man of vrouw, die de beste kwaliteiten heeft hoort op een functie aan de top te komen.
Daarvoor hoeft de vrouw OMDAT ze vrouw is geen voortrekkersrol te krijgen. Ze hoeft ook niet “one of the guys” te worden, maar om haar kwaliteiten als mens en bestuurder gekozen te worden.

Emancipatie gaat over gelijkwaardigheid!

Dat daarvoor hiërarchische mannelijke bolwerken doorbroken dienen te worden lijdt geen twijfel! Het wordt inderdaad tijd dat er een evenwicht komt tussen mannelijke en vrouwelijke energie, ook in het bedrijfsleven. Maar of je dat met een quotum bereikt ?

Een nieuwe structuur

2020 wordt een belangrijk jaar. Het luidt het einde van een tijdperk in! Het einde van het patriarchaat wat niet zomaar de macht overgeeft. Want terwijl oude patronen, de oude economie niet meer werkt proberen ze de nieuwe wereld tegen te houden door angstvallig vast te houden aan de hiërarchie van macht, invloed, geld en roem.
Maar met zo’n belangrijk planetair accent op het kardinale aardeteken Steenbok komen de instituten, autoriteitskwesties en financiële thema’s met alles wat daarmee te maken heeft zoals politiek, banken, beurzen, IMF etc. sterk onder druk te staan.
De maatschappij wordt getest en opnieuw gestructureerd.

Het getal 2020 is samengesteld uit 2 keer 2 en 2 nullen. 2 plus 2 is 4.
Het getal 4 van de Keizer gaat over de materiële wereld, regels, wetten, structuur en begrenzen. Het getal 0 staat voor een nieuw begin .Alles is mogelijk maar we zullen opnieuw moeten beginnen. Het getal 2 van de Priesteres gaat over de wijze vrouw die in de hectiek van deze maatschappij de rust neemt om te reflecteren, om te luisteren naar haar intuïtie en daarop te vertrouwen.
Het is een vrouwelijke energie die aanzet tot een nieuwe golfbeweging van WETEN naar WIJSHEID en omgekeerd zodat beide geïntegreerd kunnen worden! De vrouwelijke energie wordt belangrijker.

We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel. Door ons innerlijk werk goed te doen dragen we bij aan de evolutie van de mens. We zullen eigen autoriteit moeten nemen om volwassen te worden. De hiërarchie van het patriarchaat brokkelt af... 
Als een ui die afgepeld wordt gaan we ons ontdoen van alles wat niet meer past en komen zo bij onze kern, onze bron. We stappen in het licht van het nieuwe Watermantijdperk en laten zien wie we werkelijk zijn. We zijn allemaal uniek en kunnen in onze eigen uniciteit een bijdrage leveren aan de maatschappij.

De wereld zal zich in snel tempo verder digitaliseren en ook de technologie en innovatie zal zich in rap tempo voortzetten. Het is DE TIJD voor heroriëntatie en herstructurering . Wij maken de geboorte mee van een NIEUW TIJDPERK! Dat kunnen we eng en onzeker vinden maar ook uniek en gaaf!

Ik wens jullie een zinvol nieuw jaar!

De Keizerin, de creatieve energie van 2019!

Als je 2019 bij elkaar optelt kom je eerst op no 12. 

De Gehangene. Deze kaart is niet onbelangrijk want het is een waarschuwing om ons dit jaar niet te laten meeslepen in de chaos van alledag maar de controle over onszelf te nemen. Want laten we ons meeslepen door al dat negatieve nieuws dan zitten we in een benedenwaartse spiraal en raken we verstrikt in de modderige poel van onze gedachten. En veel invloed op het wereldnieuws hebben we als individu niet. Maar we hebben wel invloed op onszelf!

Dus laten we in 2019 proberen voldoende rust te nemen in deze hectische tijd, die gemarkeerd wordt door vele burn-outs, om ons eigen leven te leiden vanuit een objectieve blik en met een open hart. Zoek daarvoor meer de stilte op en luister goed naar wat je intuïtie je vertelt.

Met zoveel accent momenteel op het teken Steenbok (astrologisch gezien) wordt het tijd dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen, volwassen worden en niet in de verleiding komen om in de slachtofferrol weg te duiken maar onze eigen autoriteit worden. Dan kan er een nieuw begin van creativiteit komen waarin de ratio, de spiritualiteit en de creativiteit worden geïntegreerd.

De Keizerin wijst naar een proces van creatieve vernieuwing, nodig voor groei en ontwikkeling. De Keizerin staat ook voor de natuur en de dieren. Dus duurzaamheid en klimaat zullen zeker centraal komen te staan. Tevens zou een omslag in de landbouw niet ondenkbaar zijn.

Bij het programma van DWDD: Kijken in de toekomst hebben de 3 wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaar Ben Veringa bovenstaande zo prachtig samengevat. Alle drie vertelden ze dat ze vanuit creativiteit de technologie leren te gebruiken voor duurzaamheid en het redden van onze planeet. De uitdaging is het wonder van de natuur te integreren in de technologie en daarmee ten dienste te staan aan de mensheid!

Wat sluit dit mooi aan bij de jaarkaart van 2019 en de energie van het Waterman tijdperk waarin we nu zijn beland. In het kort staat Waterman voor nieuwe impulsen en ideeën, technologie en dienstbaar zijn aan de mensheid. De wijze, empathische Kwan Yin op de foto, die symbool staat voor de Waterman, kijkt liefdevol toe!

Ik wens jullie een kalme, creatieve geest in 2019!

 
 

De Vrouwelijke Energie

In oude culturen deelden vrouwen hun kennis en wijsheid met elkaar bijvoorbeeld op het gebied van kruiden en natuurgeneeskunde. De wijze vrouwen stonden in hoog aanzien. Deze wijsheid werd weer doorgegeven aan de jongere generatie zodat er niets van verloren ging en de verbondenheid met elkaar was sterk.

Maar hoe geven wij vrouwen daar heden ten dage vorm aan? Mede door de individualisering en de snelheid van de maatschappij is er nauwelijks meer sprake van overdracht van wijsheid en levenservaring. Voor de jongere generatie vrouwen is het meer een kwestie van overleven dan leven door issues als: carrière maken, een fijne relatie hebben, een goede moeder zijn en ook nog een dynamisch sociaal leven leiden. Ze moeten zoveel en willen alles.

Dat roept logischerwijze spanningen en stress op wat gemakkelijk kan ontaarden in burn out klachten en depressie. Mede daarom is het belangrijk dat we op het maatschappelijk vlak naar een bewustzijnsomslag gaan. Vanuit die materiële druk meer naar het ontwikkelen van zelfkennis, talenten en intuïtie. We groeien toe naar de energie van het Waterman principe waarin de verbondenheid met elkaar en het samenwerken steeds belangrijker wordt terwijl het belang van de hiërarchische structuur steeds minder wordt. Dit nieuwe bewustzijn is gebaseerd op dienstbaarheid , vrijheid en gelijkwaardigheid vanuit het besef dat elke persoon op zich uniek is en we in samenwerkingsverband meer kunnen bereiken dan alleen. Als we onze talenten en kennis bundelen, delen, uitdragen en overdragen kunnen we veel bereiken.

Ter illustratie deze 2 kaarten uit de Voyager Tarot: De Kuan Yin, die de de Chinese moedergodin vertegenwoordigt op de kaart de Ster laat haar licht stralen over anderen. De Kuan Yin met haar compassie, liefde en vergeving is dienstbaar aan het grotere geheel. De Guardian op de andere kaart roept op om onszelf te beschermen tegen negatieve gedachten, verwarring, tunnelvisie en desillusie. De Guardian nodigt uit tot het slijpen van onze diamant tot een briljant zodat alle facetten kunnen schitteren en we onze talenten kunnen verbinden met elkaar, zowel jong als oud! 

2018 HET JAAR van de AUTHENTIEKE VROUW

2018 bij elkaar opgeteld is 11: de kaart Kracht van de Leeuw. 11 Bij elkaar opgeteld is 2: de Priesteres, de wijze vrouw. Deze twee archetypes zijn compleet tegengesteld maar dragen beiden de vrouwelijke energie met zich mee.

De tijd waarin wij leven vraagt om een nieuw bewustzijn betreffende de mannelijke en vrouwelijke energie. We leven nog steeds in een patriarchale samenleving. Vrouwen zijn generaties lang onderdrukt en vernederd en we dragen collectief deze wond nog steeds met ons mee. De meeste vrouwen hebben zich aangepast aan deze mannelijke maatschappij. Maar nu worden we uitgedaagd om onze vrouwelijke elementen meer uit te dragen.

De Leeuwkaart nodigt ons uit om ons stemgeluid te laten horen, onze creativiteit ten volle te benutten en de moed om ons uit spreken zonder daarbij ons te overschreeuwen en op de borst te slaan hoe geweldig we zijn (de valkuil van het Leeuw principe).

De Priesteres daarentegen staat voor de wijze vrouw die haar sterke intuïtie volgt om haar eigen waarheid te vinden. De Priesteres is verbonden met de cycli van de Maan, met de oerprincipes van de natuur. De Priesteres is ietwat afstandelijk en introvert.

De Priesteres leert ons onszelf te kennen en de Leeuw hoe we onze gaven en talenten naar buiten kunnen brengen. De uitdaging voor 2018 is om deze tegenstelling in onszelf te verenigen en op een inspirerende manier, gebaseerd op zelfinzicht, naar buiten te treden!

2016 the year of the number 9 the Hermit

hermit2016 will be a year of Purification (no 16) by Introspection and Reflection (no 2) and an open mind (no 0) in order to gain Self knowledge to become Whole and Complete (no 9)

What is your meaning of life?

This will be a year of Completion. As we see in Astrology, a 3 years during phase of Uranus and Pluto transitions has finished. In the meantime Venus came out of the dark underworld of Scorpio and moved into the fire sign Sagittarius, where Saturn already moved in at the end of September. Together with the position of Pluto, Mercury and Sun in Capricorn we can see this time as a time of rebirth. It’s time to grow up to maturity!!  Mercury is going retrograde at the 6e of January and moves from Aquarius into Capricorn again on the 9e of January. Capricorn is the sign of maturity.

By surviving many obstacles in life the Hermit did grow up as a wise man with self knowledge. He became self sufficient, not depending on others anymore. He’s ready to offer his personal ego to the importance of helping others.

2106 isn’t about our own ego but about the whole community. The Hermit let us know that our personal needs are becoming less important. Integrity, services and a more selfless lifestyle are the signs. By taking time alone we can discover new insights and dig deeper in the causes of what’s going on in the world and why..

In 2016 we have to practice our own spirituality in daily life by connecting the material and spiritual realms in order to harvest, to achieve our goals, to produce, to create and complete our work.

Together with the conjunction of Jupiter and the North Node in Virgo, 2016 is about healing, harvesting , services and being a guide for other’s.

I wish you a meaningful 2016 with light and love!

Jezus als inspiratiebron

De laatste tijd maar zeker in de aanloop naar Pasen is er een toenemende belangstelling voor JEZUS. Dat kunnen we o.a. zien in de uitvoering van THE PASSION .Jezus blijkt nog steeds een lichtend voorbeeld te zijn voor jong en oud en allemaal kunnen we uit de energie van de figuur Jezus nog veel halen, juist in deze hectische tijden!  Astrologisch gezien stamt de figuur Jezus uit het Vissentijdperk. De religie voerde sterk de boventoon met zijn regels en dogma's, die overigens door de mensen ingesteld waren. Maar Jezus was zijn tijd ver vooruit. Hij hield niet van die verstikkende regels. Hij was een vrije geest, een rebel, die tegen de hypocrisie, de heilige huisjes aan schopte. Voor Jezus was iedereen gelijk. Hij volgde zijn missie met zijn eigen sterke intuïtie. Hierin zouden we de Waterman energie kunnen herkennen. Jezus bracht zowel rebellie, compassie als het licht in de wereld. Met de overgang naar een nieuw tijdperk, het Waterman tijdperk, gaan we over naar het licht!  Jezus werd vanwege zijn doorbrekende ideeën en profetieën veroordeeld en gekruisigd. Door de hele geschiedenis heen zien we dat mensen die een doorbraak willen bewerkstelligen in eerste instantie gestraft en veroordeeld werden, denk aan Ghandi en Mandela.  Maar als deze mensen hun nek niet hadden uitgestoken was er nooit iets veranderd in de wereld. Nu staan we weer voor enorme veranderingen!!  Laten we in dit Watermantijdperk allemaal proberen ons naar HET LICHT te keren!!!  En daarin kan de symbolische figuur Jezus een inspiratiebron zijn!  We kunnen Jezus als een van de charismatische leermeesters zien die nog steeds een inspirerende kracht uitstraalt!!  Fijne Pasen!

2015: Het jaar van de balans

2015 IS HET JAAR VAN DE BALANS!  Hoe vinden we een balans? Denken we alleen aan verdriet en teleurstellingen of is er ook plaats voor plezier, vreugde en geluk? Gaan we voor goede voeding, regelmatige beweging of draven we een paar keer per week door in de sportschool en blijven we de rest van de week zitten en happen hier en daar wat fast food? Veroordelen en oordelen we of accepteren we mensen zoals ze zijn? Gaan we voor kracht, inspiratie en vertrouwen of laten we angst en wantrouwen de boventoon voeren? Gaan we voor macht en controle of voor samenwerking en talentontwikkeling? Volgen we ons eigen navigatiesysteem of doen we slechts wat er door anderen van ons verwacht wordt? De kunst is het midden te houden! Ik wens jullie een goede FYSIEKE, EMOTIONELE, MENTALE EN SPIRITUELE BALANS TOE IN 2015!